Hillary Clinton Powered by Trendolizer

Noam Chomsky: "Alleen Sanders kan rampzalige tweede termijn Trump voorkomen"

Trending story found on www.dewereldmorgen.be
Noam Chomsky: "Alleen Sanders kan rampzalige tweede termijn Trump voorkomen"
Op 7 december wordt Noam Chomsky 91. Hij blijft even scherp als altijd. In een recent interview laat hij er geen twijfel over bestaan. Als de Democraten opnieuw een centrist als Hillary Clinton opdringen wint Trump een tweede termijn. Alleen Bernie Sanders, meer nog dan Elisabeth Warren, kan Trump n
[Source: www.dewereldmorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments