Hillary Clinton Powered by Trendolizer

Fjärde statsmakten nr 15 med Lars Bern.om politiker som har blivit situationens fångar.

Trending story found on www.youtube.com


Idag vid lunchtid kom Swebbtv-kanalen tillbaka igen. Vi har inte fått någon rimlig förklaring till varför kanalen stängdes ner. Vi vet inte heller varför de fattat beslut om att ta upp kanalen igen. Vi tror inte att vi skulle ha kommit tillbaka på Youtube om inte det hade uppstått så starka protester från vanligt folk och från våra kolleger inom de alternativa och fria medierna, vilket vi vill framföra vårt stora tack för! Den fjärde statsmakten nummer 15 spelades in innan kanalen plockades ner men programmet är fortfarande relevant. Swebbtv har aldrig haft några påpekanden eller klagomål och därför blev...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments